BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Wojciech Wasilewski

Dziedzina

System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin z wykorzystaniem asystentów - wsparcie osoby po przebytym kryzysie psychicznym oraz jej najbliższego środowiska w procesie rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz podjęcia pracy i utrzymania w zatrudnieniu.

Projekty


Dane kontaktowe

Wojciech Wasilewski
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Lipniak 3
16-402 SUwałki

tel.: (087) 562 10 02
wojwasilewski@wp.pl