BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Kornelia Czerwińska

Dziedzina

- tyflopedagogika;
- adaptacje pomocy tyflodydaktycznych;
- tyflopsychologia.


Dane kontaktowe

Kornelia Czerwińska
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Żwirki i Wigury 15 / 29
02-143 Warszawa

tel.: 603 095 374
kornelia.czerwinska1@wp.pl