BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Beata Hulinka

Dziedzina

1) Testowanie i wdrażanie modelu pracy animatora - opiekuna osób najbardziej zagrożonych  wykluczeniem społecznym w formie całościowej, bądź w postaci cząstkowej, ograniczonej do jego poszczególnych elementów składowych.

2) Zarządzanie projektami unijnymi, w tym partnerskimi.

3) Opracowywanie projektów finansowanych ze środków unijnych POIG, POKL oraz biznes planów.

4) Prowadzenie i organizacja szkoleń z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej w aspekcie opracowywania biznes planów, marketingu, promocji oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla firmy.

Projekty


Dane kontaktowe

Beata Hulinka
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie

ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów

tel.: (017) 852 06 12
bhulinka@rarr.rzeszow.pl