BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Marek Duda

Dziedzina

- opracowywanie projektów finansowanych ze środków UE (IW EQUAL, ZPORR, SPO RZL, POKL, POIG);
- testowanie i wdrażanie modelu pracy animatora;
- organizacja i prowadzenie szkoleń, konferencji;
- zarządzanie projektem, w tym projektem partnerskim.

Projekty


Dane kontaktowe

Marek Duda
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie

Ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów

tel.: (017) 867 62 14
mduda@rarr.rzeszow.pl