BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Anna Serafin

Dziedzina

Model MORS - Międzyresortowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsy-chiatrycznej dla młodzieży  z zaburzeniami psychicznymi (rezultat projektu PROGRES).

Projekty


Dane kontaktowe

Anna Serafin
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, koło Warszawy.

ul. Pożaryskiego 53
04-632 Warszawa

tel.: 515 174 588
domus@people.pl