BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Beata Kurczewska

Dziedzina

- podstawowe założenia projektu,
- partnerstwo lokalne i ponadnarodowe,
- tworzenie Ośrodka Gospodarki Społecznej,
- programy readaptacji dla beneficjentów.

Projekty


Dane kontaktowe

Beata Kurczewska
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

ul.Zawiszy Czarnego 8 / 10
Łódź

tel.: (042) 657 02 25
bkurczewska@tpn.org.pl