BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Antoni Sobolewski

Dziedzina

- aktywizacja lokalna;
- rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
- rozwój gospodarczy;
- przeciwdziałanie bezrobociu;
- integracja i reintegracja społeczna i zawodowa;
- partnerstwo lokalne;
- planowanie strategiczne;
- wdrażanie modelu "Model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi opartego na animatorze pracy".

Projekty


Dane kontaktowe

Antoni Sobolewski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ul. Gajowa 26
71-027 Szczecin

tel.: 0 601 504 905
a.sobolewski@post.pl