BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Aureliusz Myrcik

Dziedzina

- organizacja i nadzór pedagogiczny nad szkoleniami, w tym szkolenia e-learningowymi i blendedlearningowymi,
- całokształt prac związanych z prowadzeniem ww. szkoleń,
- rola metodyka przedmiotowego i dydaktyka medialnego podczas prowadzenia ww. szkoleń

Projekty


Dane kontaktowe

Aureliusz Myrcik

ul. Niemcewicza 19
44-274 Rybnik

tel.: 601 476 737
amyrcik@gmail.com