BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Andrzej Poszewiecki

Dziedzina

Standard Zarządzania Kapitałem Ludzkim „Zatrudnienie Fair Play".

Projekty


Dane kontaktowe

Andrzej Poszewiecki
Uniwersytet Gdański

ul. Kamrowskiego 3a / 5
81-601 Gdynia

tel.: (058) 661 92 50, 661 92 52
pos99@poczta.wp.pl