BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Małgorzata Tymorek

Dziedzina

Standard Zarządzania Kapitałem Ludzkim „Zatrudnienie Fair Play".

Projekty


Dane kontaktowe

Małgorzata Tymorek
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

tel.: (022) 630 98 02
mtymorek@kig.pl