BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Mieczysław Bąk

Dziedzina

Standard Zarządzania Kapitałem Ludzkim „Zatrudnienie Fair Play".

Projekty


Dane kontaktowe

Mieczysław Bąk
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

tel.: (022) 630 98 01
mbak@kig.pl