BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Przemysław Kulawczuk

Dziedzina

Standard Zarządzania Kapitałem Ludzkim „Zatrudnienie Fair Play".

Opis roli i zadań

Autor Standardu Zarządzania Kapitałem Ludzkim „Zatrudnienie Fair Play".

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Dr hab. prof. Uniwersytet Gdański.

Projekty


Dane kontaktowe

Przemysław Kulawczuk
Uniwersytet Gdański

ul. Kamrowskiego 3a / 5
81-601 Gdynia

tel.: (058) 661 92 50
pkl@post.pl