BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Marta Goroszkiewicz

Dziedzina

- prawo pracy, ze szczególnym uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia, w tym telepracy.
- zarządzanie zasobami ludzkimi

Projekty


Dane kontaktowe

Marta Goroszkiewicz
IDEA! Management Consulting sp. z o.o.

ul. Flory 9 / 10
00-586 Warszawa

tel.: (022) 331 66 99
marta.goroszkiewicz@idea-mc.pl