BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Antoni Wiliński

Dziedzina

- społeczne i zawodowe problemy informatyki,
- kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
- edukacja finansowa społeczeństwa.

Projekty


Dane kontaktowe

Antoni Wiliński
Politechnika Szczecińska

ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin

tel.: (091) 449 55 17
awilin@o2.pl