BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Paweł Klimek

Dziedzina

- Model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi (Animator Pracy, Operator Informacji Kolega-Doradca, Kluby Wsparcia Koleżeńskiego, Rada Społeczna)
- Usługi rynku pracy i pomocy społecznej
- Budowanie Partnerstwa Lokalnego
- Rozwój ekonomii społecznej
- Pisanie, zarządzanie i rozliczanie projektów finansowanych
  ze środków UE
- Opracowywanie dokumentów strategicznych
- Badania, analizy i realizacja projektów badawczych
- Monitoring i ewaluacja

Projekty


Dane kontaktowe

Paweł Klimek
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ul. Sopocka 1 / 2
71-475 SZczecin

tel.: 602 231 914
p.klimek@post.pl