BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Henryk Narwojsz

Dziedzina

- walidacja kompetencji,
- rotacja pracy

Projekty


Dane kontaktowe

Henryk Narwojsz
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

ul. Mickiewicza 5
10-548 Olsztyn

tel.: (089) 527 67 62
bp@wmzdz.pl