BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Maciej Muczyński

Dziedzina

System instytucjonalnej opieki na dziećmi do lat 7 w Polsce: żłobki oraz przedszkola - zasady finansowania, funkcjonowania, organizacja pracy, strategia oraz model uelastycznienia w kontekście godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Projekty


Dane kontaktowe

Maciej Muczyński
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

ul. Choroszczańska 31
15-732 Białystok

tel.: (085) 652 50 62
maciej.muczynski@wse.edu.pl