BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Magdalena Bergmann

Dziedzina

- aktywizacja zawodowa kobiet powracających na rynek pracy,
- działania na rzecz równowagi między pracą a życiem rodzinnym,
- elastyczne formy pracy,
- współpraca ponadnarodowa w projektach EFS-POKL,
- gender mainstreaming i polityka równych szans w projektach EFS-POKL,
- promocja i upowszechnianie rezultatów w projektach EFS-POKL.

Projekty


Dane kontaktowe

Magdalena Bergmann
Uniwersytet Mikołaja Kopernika ? Instytut Socjologii

ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

tel.: 502 087 365
bergmann@abs.uni.torun.pl