BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Mariola Wegner

Dziedzina

- aktywizacja zawodowa kobiet powracających na rynek pracy,
- tworzenie i wspieranie rozwoju alternatywnych form opieki nad dziećmi,
- opieka nad dziećmi i osobami zależnymi w ramach projektów EFS-POKL,
- aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie,
- tworzenie koalicji i partnerstw na rzecz aktywizacji zawodowej

Projekty


Dane kontaktowe

Mariola Wegner
Kujawsko-Pomorska Fundacja Gospodarcza "Pro Europa"

ul. Grudziądzka 46 / 48
87-100 Toruń

tel.: 692 031 998, (056) 658 59 09
mariolawegner@tlen.pl