BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Romana Krzewicka

Dziedzina

- aktywizacja lokalna;
- kreatywność lokalna;
- przeciwdziałanie bezrobociu;
- integracja i reintegracja społeczna i zawodowa;
- partnerstwo lokalne;
- superwizja;
- szkolenie animatorów pracy;
- KWK;
- zarządzanie projektami;
- wdrażanie modelu "Model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi opartego na animatorze pracy"

Projekty


Dane kontaktowe

Romana Krzewicka
Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego sp. zoo

Ul. Wojska Polskiego 35 / 3
Szczecin

tel.: 601 402 835
krzewicka.r@pakz.szczecin.pl