BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Marek Liciński

Dziedzina

- metodyka asysty rodzinnej,
- warunki realizacji programów asysty rodzinnej,
- szkolenia asystentów rodzinnych.

Projekty


Dane kontaktowe

Marek Liciński
Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej, Towarzystwo Reintegracji Społecznej

ul. Tamka 38 / 704
00-355 Warszawa

tel.: (022) 556 27 24
biuro@frs.pl