BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Andrzej Kowalczyk

Dziedzina

- formy wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
- programy realizowane przez PFRON,
- uprawnienia osób niepełnosprawnych,
- formy pomocy ON realizowane przez samorządy.

Projekty


Dane kontaktowe

Andrzej Kowalczyk
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Zawadzkiego 4 / 33
71-246 Szczecin

tel.: 607 212 147
andre_kowalczyk@gazeta.pl