BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Leszek Gołdyka

Dziedzina

Socjologia.

Opis roli i zadań

Konsultant, ekspert i recenzent następujących raportów:

1) Stan wiedzy pracodawców z sektora MŚP z województwa zachodniopomorskiego na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych ruchowo na zasadach telepracy;
2) Stan wiedzy osób niepełnosprawnych ruchowo bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem na temat podejmowania telepracy;
3) Potrzeby szkoleniowe pracodawców w kontekście zatrudnienia osób niepełnosprawnych ruchowo w formie telepracy;
4) Potrzeby szkoleniowe osób niepełnosprawnych ruchowo w kontekście zatrudnienia w formie telepracy.

Projekty


Dane kontaktowe

Leszek Gołdyka
Instytut Socjologii US

ul Krakowska 71-79
71-004 Szczecin

tel.: (068) 453 37 83
leszek@goldyka.com