BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Edyta Doboszyńska

Dziedzina

- podsystem 2 Ocena kompetencji nabytych w drodze szkoleń nieformalnych;
- podsystem 3: Wykorzystywanie doświadczonych pracowników do przekazywania wiedzy kolegom - coaching wewnętrzny;
- uwrażliwianie przedsiębiorstw na kształcenie ustawiczne pracowników;
- dialog społeczny.

Projekty


Dane kontaktowe

Edyta Doboszyńska
Związek Rzemiosła Polskiego

ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa

tel.: (022) 504 43 57
nza@zrp.pl