BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Lech Kunc

Dziedzina

- Dialog społeczny i obywatelski;
- negocjacje i mediacje;
- badanie barier w zarządzaniu wiedzą w firmach;
- analiza potrzeb kompetencji pracowników dla realizacji celów strategicznych firmy;
- nowe metody dydaktyczne - coaching.

Projekty


Dane kontaktowe

Lech Kunc
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku

ul. Grunwaldzka 8
80-236 Gdańsk

tel.: (058) 341 93 70
tnoik@tnoik.gda.pl