BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Maksym Pimenow

Dziedzina

- Badanie barier w zarządzaniu wiedzą w firmach;
- analiza potrzeb kompetencji pracowników dla realizacji celów strategicznych firmy;
- nowe metody dydaktyczne - coaching;
- controlling; analiza finansowa i ekonomiczna.

Projekty


Dane kontaktowe

Maksym Pimenow
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku

ul. Grunwaldzka 8
80-236 Gdańsk

tel.: (058) 341 93 70
tnoik@tnoik.gda.pl