BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Beata Balińska

Dziedzina

- Polityka ONZ w odniesieniu do równego statusu kobiet i mężczyzn (konwencje i deklaracje np. CEDAW, Kair, Pekin etc.)
- równy status kobiet i mężczyzn jako milenijny cel rozwoju,
- równy status kobiet i mężczyzn a rynek pracy i nie dyskryminowanie na rynku pracy i w zdrowiu publicznym,
- strategie gender mainstreaming; zadania, polityka i wykłady oraz opracowywanie strategii dla poszczególnych instytucji i projektów, 
- gender budget w polityce i w poszczególnych sektorach,
- zdrowie reprodukcyjne ze szczególnym uwzględnieniem chorób przenoszonych drogą płciową,
- profilaktyki: HIV/AIDS, raka szyjki macicy, raka piersi, opieki prenatalnej etc.

Projekty


Dane kontaktowe

Beata Balińska
UNDP Polska

tel.: (022) 825 92 46 ext 215
beata.balinska@undp.org