BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Ewa Lisowska

Dziedzina

Wskaźnik - główne elementy jego konstrukcji; miejsce pracy wolne od dyskryminacji - firma równych szans.

Opis roli i zadań

Koordynacja prac związanych z metodologią i konstrukcją wskaźnika Gender Index oraz badaniami ankietowymi w firmach zgłoszonych do konkursu Firma równych szans; członkini zespołu ekspertów ds. wskaźnika.

Projekty


Dane kontaktowe

Ewa Lisowska
Szkoła Główna Handlowa

Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

tel.: (022) 564 86 84
ewa.lisowska@sgh.waw.pl