BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Joanna Kryszczyszyn

Dziedzina

Poszczególne zagadnienia dotyczące realizacji projektu „Odziedzicz pracę" IW EQUAL, w tym w szczególności:
- prezentacja głównego rezultatu projektu Dualnego Modelu Szkolenia zawodowo-aktywizującego dla osób długotrwale bezrobotnych i członków ich rodzin (upowszechnianego w ramach Działania 3);
- szkolenia i aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych

oraz:

- kształcenie zawodowe i ustawiczne
- włączanie na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych
- problematyka dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
- aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

 

Projekty


Dane kontaktowe

Joanna Kryszczyszyn
Urząd Miasta Rybnika (Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika)

ul. B. Chrobrego 2
44-200 Rybnik

tel.: (032) 439 20 00, 439 21 14
rybnik@um.rybnik.pl