BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Henryk Dudek

Dziedzina

- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
- drzewo problemów, celów, martuca logiczna;
- kwalifikowalność wydatków i ich opis;
- przebieg projektu ( (mocne i słabe strony, sposób wypracowywania rezultatów).

Projekty


Dane kontaktowe

Henryk Dudek
Urząd Mista Łodzi

ul. Zgierska 124/140 / 203
91-320 Łódź

tel.: 604 951 284
hdudek@rotary.lodz.pl