BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Paweł Antonowicz

Dziedzina

- coaching;
- szkolenia: zarządzanie projektowe, zarządzanie strategiczne, motywacja - efektywne przywództwo, analiza finansowa, kredyt scoring - systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw, zakładanie działalności gospodarczej (wymogi formalno-prawne, tworzenie biznes planu, rejestracja i prowadzenie firmy);
- analizy sektorowe i opracowania naukowo-badawcze z ww. zakresu.

Projekty


Dane kontaktowe

Paweł Antonowicz
Uniwersytet Gdański

ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot

tel.:
antonowicz@wzr.pl