BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Paulina Kaczmarek

Dziedzina

- Polityka równych szans,
- gender mainstreaming,
- zarządzanie różnorodnością,
- społeczna odpowiedzialność biznesu,
- elastyczne formy zatrudnienia,
- relacje biznes-społeczeństwo.

Opis roli i zadań

Specjalista ds. współpracy z biznesem, udział w przygotowaniu Przewodnika Dobrych Praktyk "Firma Równych Szans" oraz współpracę ponadnarodową.

Projekty


Dane kontaktowe

Paulina Kaczmarek
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP Polska)

ul. Langiewicza 31
02-071 Warszawa

tel.: (022) 576 81 90
paulina.kaczmarek@undp.org