BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Agnieszka Podgórska

Dziedzina

- przygotowanie wniosku o dofinansowanie, wniosków o płatność;
- bieżąca ewaluacja projektu;
- sprawozdawczość merytoryczna i finansowa;
- ocena szkoleń i warsztatów;
- ocena merytoryczna szkoleń i warsztatów;
- prowadzenie warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej, matrycy logicznej, procedur zarządzania projektami.

Projekty


Dane kontaktowe

Agnieszka Podgórska
Urząd Miasta Łodzi

ul. Olimpijska 7 / 48
94-047 Łódź

tel.: 602 268 590
agapod@o2.pl