BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Roman Kaszycki

Dziedzina

- aktywizacja zawodowa osób skazanych,
- doradztwo zawodowe,
- szkolenia,
- współpraca ponadnarodowa,
- zarządzanie projektami i partnerstwami.

Projekty


Dane kontaktowe

Roman Kaszycki
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"


Lublin

tel.: 503 120 654
roman.kaszycki@op.pl