BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Łukasz Głowacki

Dziedzina

- budowanie partnerstwa lokalnego,
- budowanie zespołu,
- zasada trzech nisz społecznych,
- matryca logiczna,
- tworzenie Lokalnej Pracowni,
- przygotowanie strategii Lokalnej Debaty Publicznej,
- analiza lokalnej infrastruktury informacyjnej,
- tworzenie lokalnych mediów,
- podnoszenie umiejętności komunikacyjnych w formie warsztatowej,
- rozwiązywanie konfliktów.

Projekty


Dane kontaktowe

Łukasz Głowacki
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego "Rezonans"

ul. Jaskółcza 14b
91-512 Łódź

tel.: 501 043 623
lukasz@plus.lodz.pl