BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Magdalena Jurczyk

Dziedzina

- realizacja projektu "FENIX"

Opis roli i zadań

Asystent Koordynatora Projektu:

- sprawozdawczość,
- kontakty z beneficjentami ostatecznymi,
- koordynacja zadań merytorycznych (tworzenie spółdzielni socjalnych).


Dane kontaktowe

Magdalena Jurczyk

tel.: (032) 255 23 54