BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Jarosław Poteralski

Dziedzina

- rynek pracy (w szczególności sytuacja absolwentów oraz osób niepełnosprawnych na rynku pracy),
- konkurencyjność rynku pracy,
- przedsiębiorczość.

Opis roli i zadań

Konsultant ds. sytuacji na rynku pracy. Autor lub współautor opracowań:
- pogłębiona analiza makroekonomiczna województwa zachod-niopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy;
- analiza rynku pracy osób niepełnosprawnych w Polsce oraz województwie zachodniopomorskim;
- uwarunkowania zewnętrzne dla adaptacji modelu telepracy w województwie zachodniopomorskim do roku 2012.

Projekty


Dane kontaktowe

Jarosław Poteralski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

tel.: 607 281 710
jpoter@wp.pl