BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Danuta Wałęza

Dziedzina

- sprawozdawczość finansowa,
- sporządzanie budżetów,
- prowadzenie controlingu oraz monitoringu wydatków,
- kwalifikowalność wydatków,
- sporządzanie planów kont do budżetów projektu,
- sporządzanie wniosków BOP,
- sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz kalkulacji wynagrodzeń.

Projekty


Dane kontaktowe

Danuta Wałęza
Region Gdański NSZZ "Solidarność"

Ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk

tel.: (058) 308 42 45
d.waleza@solidarnosc.gda.pl