BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Anna Kiełczyńska

Dziedzina

- zarządzanie projektami,
- sporządzanie sprawozdań merytorycznych,
- organizacja spotkań,
- promocja,
- rekrutacja,
- przygotowanie wniosków projektowych, współpraca z beneficjentami ostatecznymi,
- wsparcie współpracy ponadnarodowej.

Projekty


Dane kontaktowe

Anna Kiełczyńska
Region Gdański NSZZ "Solidarność"

Ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk

tel.: (058) 308 42 67
a.kielczynska@solidarnosc.gda.pl