BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Tomasz Harsze

Dziedzina

Poszczególne zagadnienia dotyczące realizacji projektu „Odziedzicz pracę" IW EQUAL, w tym w szczególności:

- prezentacja głównego rezultatu projektu Dualnego Modelu Szkolenia zawodowo-aktywizującego dla osób długotrwale bezrobotnych i członków ich rodzin (upowszechnianego w ramach Działania 3);
- szkolenia i aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych

oraz:

- kształcenie zawodowe i ustawiczne;
- włączanie na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych;
- problematyka dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

 

Projekty


Dane kontaktowe

Tomasz Harsze
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej ? Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego (Dyrektor)

ul. Św. Józefa 30
44-217 Rybnik

tel.: (032) 422 24 33, 423 13 11
dyrektor@rcez.pl