BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Andrzej Szuwarzyński

Dziedzina

Problematyka ksztalcenia ustawicznego i zarzqdzania wiekiem.

Projekty


Dane kontaktowe

Andrzej Szuwarzyński
Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11 / 12
80-952 Gdańsk

tel.: (058) 347 15 13
asz@zie.pg.gda.pl