BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Irena Jenda

Dziedzina

- badanie potrzeb szkoleniowych,
- przygotowanie dokumentacji szkoleniowej i poszkoleniowej,
- planowanie szkoleń,
- organizacja szkoleń,
- metodyka szkoleń,
- prowadzenie szkoleń z zakresu Prawa Pracy.

Projekty


Dane kontaktowe

Irena Jenda
Region Gdański NSZZ "Solidarność"

tel.: 502 172 288
i.jenda@solidarnosc.gda.pl