BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Krzysztof Leja

Dziedzina

Współczesne metody zarządzania.

Opis roli i zadań

Ekspert ds. zarządzania wiedzą. Zadania związane z zarządzanrem wiedzą oraz badaniem i kształtowaniem kapitalu intelektualnego.

Projekty


Dane kontaktowe

Krzysztof Leja
Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11 / 12
80-952 Gdańsk

tel.: (058) 348 60 42
kleia@zie.pg.gda.pl