BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Małgorzata Gawrycka

Dziedzina

Problematyka rynku pracy.

Opis roli i zadań

Ekspert ds. polityki społecznej. Zadania związane z metodyką badań, analizami rynku pracy, budową systemu kształcenia ustawicznego.

Projekty


Dane kontaktowe

Małgorzata Gawrycka
Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11 / 12
80-952 Gdańsk

tel.: (058) 347 26 76
mgaw@zie.pg.gda.pl