BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Marzena Grzesiak

Dziedzina

Badanie poziomu innowacyjności.

Opis roli i zadań

Ekspert ds. procesów innowacyjnych. Zadania związane z badaniami poziomu innowacyjności przedsiębiorstw i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem technik informacyjno-komunikacyjnych.

Projekty


Dane kontaktowe

Marzena Grzesiak
Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11 / 12
80-952 Gdańsk

tel.: (058) 347 16 17
mgr@zie.pg.gda.pl