BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Stanisława Gatz

Dziedzina

- zarządzanie projektami partnerskimi: system rozliczeń, system informacyjny, standaryzacja dokumentowania zadań
- budowanie partnerstw, opracowywanie umów,
- system jakości w projektach,
- monitoring i ewaluacja,
- przygotowanie wniosków projektowych, wspólpraca z beneficjentami ostatecznymi,
- dobre praktyki w zakresie rozwiązań dla pracowników w wieku 50+, zarządzanie zasobami ludzkimi, kształcenie ustawiczne pracowników wieku 50+
- system rozwiązywania problemów społecznych
- przygotowanie współpracy ponadnarodowej.

Projekty


Dane kontaktowe

Stanisława Gatz
Region Gdański NSZZ "Solidarność"

ul Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk

tel.: (058) 308 43 37
s.gatz@solidarnosc.gda.pl