BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Anna Szcześniak

Dziedzina

Standard Zarządzania Kapitałem Ludzkim "Zatrudnienie Fair Play".

Opis roli i zadań

Autorka Standardu Zarządzania Kapitałem Ludzkim "Zatrudnienie Fair Play".

Projekty


Dane kontaktowe

Anna Szcześniak
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

tel.: (022) 630 98 01
aszczesniak@kig.pl