BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Andrzej Czajkowski

Dziedzina

Rzecznictwo na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dane kontaktowe

Andrzej Czajkowski
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP Polska)

tel.: 698 744 928
jedrek2002pl@yahoo.co.uk