BAZA REZULTATÓW | LISTA EKSPERTÓW


Ekspert

Nazwa projektu

"Euroster" - Partnerstwo na rzecz rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego (F0515)
Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej (A0340)
Gender Index (G0387)
Spółdzielnia Socjalna "Ul" (D0690)
"Zatrudnienie Fair Play". Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy. (F0290)
Koalicja Łamania Oporów Społecznych "KŁOS" (D0438)
"Zatrudnienie Fair Play". Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy. (F0290)
Partnerstwo - rodzina - równość - praca (G0062)
"Pierwsza szychta" - regionalne partnerstwo na rzecz aktywizacji osób dyskryminowanych na rynku pracy (A0250)
Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej (A0340)
Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (D0249)
Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej "Animator" (A0608)
Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy (F0007)
Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (D0249)
Romowie na rynku pracy (A0567)
Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych "Aktywizacja" (A0680)
Modelowy system przystosowania kadr przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w gospodarce (F0576)
Partnerstwo na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych (A0571)
Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej "Animator" (A0608)
"Empatia" - lokalna solidarność na rzecz równych szans (A0010)
Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej (A0340)
Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej "Animator" (A0608)
"Mayday" - model aktywnego wsparcia pracowników i firm wobec zmian strukturalnych w gospodarce (F0114)
"Mayday" - model aktywnego wsparcia pracowników i firm wobec zmian strukturalnych w gospodarce (F0114)
Druga szansa (A0283)
"Empatia" - lokalna solidarność na rzecz równych szans (A0010)
Odziedzicz pracę (A0209)
Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy (F0007)
adaptus.pl (F0326)
"Mayday" - model aktywnego wsparcia pracowników i firm wobec zmian strukturalnych w gospodarce (F0114)
Spółdzielnia Socjalna "Ul" (D0690)
Odziedzicz pracę (A0209)
Mentoring poprzez IT (F0238)
Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej "Animator" (A0608)
"Zatrudnienie Fair Play". Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy. (F0290)
"Mayday" - model aktywnego wsparcia pracowników i firm wobec zmian strukturalnych w gospodarce (F0114)
Gender Index (G0387)
"ElaStan" - promocja elastycznych stanowisk pracy i ochrona kapitału intelektualnego firm (F0580)
Wyjść na prostą (A0152)
"Mayday" - model aktywnego wsparcia pracowników i firm wobec zmian strukturalnych w gospodarce (F0114)
"Praca w posagu" - model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi (A0140)
Dynamizm i doświadczenie - wspólne zarządzanie zmianą (F0613)
"Pierwsza szychta" - regionalne partnerstwo na rzecz aktywizacji osób dyskryminowanych na rynku pracy (A0250)
Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy (F0007)
Odziedzicz pracę (A0209)
"Praca w posagu" - model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi (A0140)
"Zatrudnienie Fair Play". Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy. (F0290)
Modelowy system przystosowania kadr przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w gospodarce (F0576)
Koalicja Łamania Oporów Społecznych "KŁOS" (D0438)
"Mayday" - model aktywnego wsparcia pracowników i firm wobec zmian strukturalnych w gospodarce (F0114)
"Pierwsza szychta" - regionalne partnerstwo na rzecz aktywizacji osób dyskryminowanych na rynku pracy (A0250)
Druga szansa (A0283)
Gender Index (G0387)
Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej "Animator" (A0608)
Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych "Aktywizacja" (A0680)
Elastyczny pracownik - partnerska rodzina (G0051)
Pomysł na sukces (F0016)
Budujmy razem (F0642)
Koalicja Łamania Oporów Społecznych "KŁOS" (D0438)
Druga szansa (A0283)
Druga szansa (A0283)
"Euroster" - Partnerstwo na rzecz rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego (F0515)
Modelowy system przystosowania kadr przedsiębiorstw do zmian strukturalnych w gospodarce (F0576)
"Empatia" - lokalna solidarność na rzecz równych szans (A0010)
"Zatrudnienie Fair Play". Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy. (F0290)
Telepraca szansą na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy (F0007)
Gender Index (G0387)
Praca dla dwojga (G0265)
Kompromis na rynku pracy - innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet (G0403)
"Mayday" - model aktywnego wsparcia pracowników i firm wobec zmian strukturalnych w gospodarce (F0114)
"ElaStan" - promocja elastycznych stanowisk pracy i ochrona kapitału intelektualnego firm (F0580)
Progres - skoordynowane partnerstwo: pierwsze zatrudnienie celem rehabilitacji socjopsychiatrycznej (A0663)
Dynamizm i doświadczenie - wspólne zarządzanie zmianą (F0613)
"Pierwsza szychta" - regionalne partnerstwo na rzecz aktywizacji osób dyskryminowanych na rynku pracy (A0250)
"Praca w posagu" - model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi (A0140)
Rozwój umiejętności życiowych Młodych Intelektualnie Sprawnych, ale Ruchowo Niepełnosprawnych (MISARN) (A0126)
Winda do pracy (A0598)
Per linguas mundi ad laborem - Przez języki świata do pracy (Projekt nie był realizowany w Działaniu 3) (A0545)
"Zatrudnienie Fair Play". Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy. (F0290)
Partnerstwo dla Rain Mana - Rain Man dla Partnerstwa (D0461)
Sojusz dla pracy (F0607)
Rodzic-pracownik - rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego (G0620)
"ElaStan" - promocja elastycznych stanowisk pracy i ochrona kapitału intelektualnego firm (F0580)
Rozwój umiejętności życiowych Młodych Intelektualnie Sprawnych, ale Ruchowo Niepełnosprawnych (MISARN) (A0126)
"Mayday" - model aktywnego wsparcia pracowników i firm wobec zmian strukturalnych w gospodarce (F0114)
"Euroster" - Partnerstwo na rzecz rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego (F0515)
"Zatrudnienie Fair Play". Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy. (F0290)
Sojusz dla pracy (F0607)
"Mayday" - model aktywnego wsparcia pracowników i firm wobec zmian strukturalnych w gospodarce (F0114)
Koalicja Łamania Oporów Społecznych "KŁOS" (D0438)
Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej (A0340)
Partnerstwo - rodzina - równość - praca (G0062)
"Euroster" - Partnerstwo na rzecz rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego (F0515)
"Pierwsza szychta" - regionalne partnerstwo na rzecz aktywizacji osób dyskryminowanych na rynku pracy (A0250)
"Euroster" - Partnerstwo na rzecz rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego (F0515)
Partnerstwo na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych (A0571)
"Euroster" - Partnerstwo na rzecz rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego (F0515)
Budujmy razem (F0642)