BAZA REZULTATÓW | LISTA ADMINISTRATORÓW


Nazwa instytucji

Numer projektu

Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa"
Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju
Centrum Praw Kobiet
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
Dom Maklerski Penetrator SA
Fundacja "Merkury"
Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Fundacja Domus Europaea
Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Fundacja na rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych Synapsis
Fundacja Niemiecko-Polska "Nadzieja"
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Fundacja Wspomagania Wsi
Grupa Antares Sp. z o.o.
IDEA! Management Consulting Sp. z o.o.
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa (Administrator+Partner)
Instytut Maszyn Matematycznych
Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o.
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Krajowa Agencja Informacyjna "Info" Sp. z o.o.
Kujawsko-Pomorska Fundacja Gospodarcza "Pro Europa"
LA STRADA - Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Miasto Łódź
Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji - IOM
Nowoczesne Technologie Informatyczne Sp. z o.o.
Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podlaska Stacja Przyrodnicza "Narew"
Point Sp. z o.o.
Politechnika Świętokrzyska - Centrum Kształcenia Ustawicznego
Polska Fundacja Ośrodków Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Lublinie (biuro projektu)
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
Polski Związek Koszykówki
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO
Powiat Wodzisławski - Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Powiat Wrzesiński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni
Powiślańska Fundacja Społeczna
Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Przedstawicielstwo Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Region Warmińsko-Mazurski NSZZ "Solidarność"
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Stowarzyszenie "Monar"
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości
Stowarzyszenie Romów w Polsce
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Praw Człowieka
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Wasko SA
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność"
Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego
Związek Rzemiosła Polskiego
Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego
Żorska Izba Gospodarcza